تخلیه جزئی - PD

تجهیزات تشخیص تخلیه جزیی (Partial Discharge)

تخلیه جزئی نوعی تخلیه الکتریکی ناقص است که بخاطر افزایش شدت میدان الکتریکی فراتر از میزان تحمل عایق در یک ناحیه محدود از ساختارعایقی، به دلیل وجود ناخالصی و یا عدم یکنواختی عایق صورت می پذیرد.
این پدیده در ادوات قدرت مثل کابل ها ،ترانسفورماتورها، و سایر تجهیزات برقی باعث بروز مشکلاتی از قبیل خرابی و یا از بین رفتن خاصیت عایقی در قسمتی از تجهیز می‌شود. در صورتی که پدیده تخلیه جزئی آشکارسازی نشود و رفع مشکل نگردد، به مرور زمان و با توجه به وجود فشارهای مکانیکی و تنش‌های الکتریکی، آسیب عایقی پیشرفت کرده و تجهیز از حالت عادی کارکرد خارج شده و در نهایت منجر به خرابی‌های بزرگ می‌گردد.
آشکارسازی تخلیه جزیی از مهمترین تست‌های غیر مخرب در تشخیص عیب عایقی در تجهیزات فشارقوی به شمار می‌آید. که به دو صورت Off-line و On-line انجام می‌شود، از آنجا که هنگام انجام تست بصورت On-Line، تجهیز از نظر الکتریکی، حرارتی، مکانیکی و … تحت شرایط واقعی بوده، لذا این نوع تست، اطلاعات بیشتری در مقایسه با تست Off-Line در اختیار قرار می‌دهد.

دستگاه ndb XDP-II


دستگاه اندازه گیری تخلیه جزیی PD مدل XDP-II ساخت کمپانی ndb کانادا
مناسب برای اندازه گیری آنلاین تخلیه جزیی (Partial Discharge) در کابل ها، سرکابل ها، مفصل ها، تابلوهای برق و ...

دستگاه ndb PD-LT


دستگاه اندازه گیری تخلیه جزیی PD سرکابل مدل PD-LT ساخت کمپانی ndb کانادا
مناسب برای اندازه گیری آنلاین تخلیه جزیی (Partial Discharge) در سرکابلهای هوایی و داخل پستها

دستگاه ndb AE150


دستگاه مکان یابی محل تخلیه جزیی PD ترانسفورماتورهای قدرت مدل AE150 - ساخت کمپانی ndb کانادا
این دستگاه که بصورت online و پرتابل به بدنه ترانس متصل میشود، به کمک سنسورهای UHF و Ultrasonic امکان بررسی وجود تخلیه جزیی در ترانسفورماتورهای قدرت و مکان یابی محل تخلیه جزیی را به کاربر میدهد.