عیب یابی کابل

دستگاه های عیب یاب کابل (Cable Fault Diagnosis)

دپارتمان عیب یابی کابل شرکت فن آوران مادون قرمز پس از تجربیات موفق این شرکت در زمینه راه اندازی دپارتمان ‌های تخصصی حوزه های ترموگرافی ، تخلیه جزیی و تصویر برداری ماوراء بنفش کرونا در ایران که با استقبال شدید مشتریان این تجهیزات مواجه شد، از سال ۱۳۹۴ و با همکاری مجرب ترین اساتید و متخصصین حوزه عیب یابی کابل ها و تست های فشار قوی برق و با هدف تامین انواع دستگاه های مرتبط با عیب یابی کابل و ارائه خدمات آموزشی، سرویس و تعمیر و انجام خدمات پس از فروش انواع عیب یاب های کابل تاسیس گردید و در طی چندین سال فعالیت خود ضمن همکاری گرفتن از معتبرترین شرکت های سازنده (خصوصاً KEP ،TechnoAC ،BAUR ،InterEng ،Megger) و همچنین فعالیت های ساخت و بومی سازی در ایران توانسته است نیازهای تخصصی کلیه مشتریان خود در مراکز صنعتی و فنی مختلف را برآورده نماید. لذا این شرکت آمادگی دارد تا تامین ، نصب و راه اندازی ، آموزش و انجام کلیه خدمات سرویس و تعمیرات دستگاه های زیر را به انجام رساند :

 • دستگاه عیب یاب فشار متوسط و ضعیف (Portable Cable Fault Location System)
 • دستگاه مولد ضربه – تخلیه الکتریک (Surge wave generator)
 • دستگاه رفلکتوگراف (Reflectometer – TDR)
 • دستگاه گیرنده صدای تخلیه (Electro Acoustic Pin pointer)
 • دستگاه مسیر یابی کابل (فرستنده گیرنده فرکانسی) (Route Tracing and Locator)
 • دستگاه تست پوسته کابل (Cable Sheath Fault Location)
 • دستگاه تعیین کابل (Cable and Phase Identifier)
 • دستگاه کابلسوز (Burning )
 • دستگاه (Very Low Frequency Portable System) VLF
 • دستگاه تایید فاز (Phase Verification System)
 • دستگاه تعیین محل اتصالی سیستم زمین (Earth Fault Location)