برای اولین بار در ایران، شرکت فن آوران مادون قرمز منتشر کرد:
۱- کتاب راهنمای جیبی ترموگرافی
۲- کتاب ترموگرافی پیشرفته سطح یک
هسته مرکزی و نماینده انحصاری مهمترین و معتبرترین سازندگان تجهیزات پیشرفته روز دنیا در ایران