Infrared Technologists Co.

دوره آموزش کاربری دوربین ترموویژن و نرم افزارمربوطه ( CAM-OP ) از سری آموزشهای تخصصی تصویربرداری حرارتی ( ترموویژن ) هنگام خرید هردستگاه دوربین ترموویژن توسط متخصصان این شرکت به خریداران ارائه می شود.
براساس استاندارهای انجمن تستهای غیر مخرب آمریکا (American Society Nondestructive Test – ASNT ) کاربران دوربینهای ترموویژن قبل از شروع بکار با دوربین و اخذ آموزش کاربری دوربین ترموویژن بشرح فوق (CAM-OP ) ، بهتر است آموزش مدون شده Pre-LEVEL I را اخذ کنند و همزمان با شروع بکارگیری دوربین ، دوره آموزش کاربری دوربین ترموویژن (CAM-OP) وبعد از آن آموزشهای LEVEL I ، LEVEL II ، LEVEL III را اخذ نمایند. از اینرو این شرکت با داشتن سابقه بیش از 20 سال در این زمینه آمادگی برگزاری دوره های فوق را دارد .

شما می توانید از طریق تکمیل فرم زیر جهت شرکت در این دوره های آموزشی ثبت نام نمایید .

* نام و نام خانوادگی:
شماره تماس:
ایمیل:
* نام شرکت:     نام واحد:  
* شماره تماس شرکت:
* درخواست دوره ترموگرافی:

Cam Op     Pre Level     Level 1     Level 2     Level 3

مدل دوربین ترموویژن مورد استفاده
(درصورت داشتن):
آخرین دوره ترموویژنی که گذرانده اید:
توضیحات :