Infrared Technologists Co.

بررسی وضعیت عایق پاتیل ها ، کنورتور و میکسر براحتی به کمک شناسایی حرارت پوسته آنها ممکن شده است . این کار را دوربین های ترموگرافی به عنوان یک چشم مسلح با دیدن امواج مادون قرمز تابشی از پوسته انجام می دهند . در کنار این موارد ، استفاده از دوربین های ترموگرافی به منظور پایش وضعیت حرارتی تجهیزات دوار و الکتریکی در صنایع فولاد بسیار مهم می باشد .
امروزه در کشور ایران فولاد مبارکه اصفهان ، فولاد هرمزگان ،گروه ملی فولاد ایران ، ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستان در بخش های مختلف کارخانجات خود از این دوربین ها بهره می برند.