Infrared Technologists Co.

امروزه در صنایع سیمان استفاده از دوربین های ترموویژن (دوربین های حرارتی ) در بخش CM و تعمیرات کوره های دوار و بررسی عایق حرارتی بسیار مرسوم است . از این دوربین ها به منظور بازرسی فنی عایق کوره های دوار و همینطور آجر نسوز کوره ها استفاده می شود که بسیار مفید واقع شده است . در کشور ما دوربین های ترموویژن توسط کارخانجات سیمان ممتازان ، سیمان کرمان ، سیمان شرق، سیمان فیروزکوه و ... استفاده می گردد .