Infrared Technologists Co.

استفاده از دوربین های ترموویژن (ترموگرافی) در صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی نه تنها همواره در واحد های CM و تعمیرات مورد استقبال بوده است بلکه در واحد های بازرسی فنی نیز بسیار پر کاربرد می باشد . بررسی وضعیت عایق حرارتی کوره ها، شامل شرایط حرارتی آجر نسوز (Refractory) و همینطور شناسایی نقاط داغ (Hot Spot) و یا گرفتگی در تیوپ های داخل کوره ها، همینطور اندازه گیری دمای اسکین تیوپ ها از موارد استفاده دوربین های ترموویژن در صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی است .
این تستها امروزه در بسیاری از پالایشگاهها و پتروشیمی های کشور از جمله پالایشگاه تهران ، پالایشگاه اصفهان ، پالایشگاه بندرعباس ، پالایشگاه اراک ، پالایشگاه آبادان ، پتروشیمی خارک ، پتروشیمی رازی ، پتروشیمی جم ، پتروشیمی مارون و ... انجام می گیرد که به نتایج مفیدی نیز منجر گشته است .