Infrared Technologists Co.

نیروگاههای برق کشور ، به عنوان تولیدکنندگان انرژی با ارزش و گران ، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند و ایجاد اختلال در هر یک از آنها ، چنانچه باعث بروز مشکل و یا قطعی در شبکه شود خسارت مالی سنگینی را به بار خواهد آورد . لذا هر نوع تلاش به منظور پیشگیری از بروز عیوب پیش بینی نشده در نیروگاهها و کمک در بالا رفتن قابلیت اطمینان آنها ،کاری ارزشمند و کمکی شایان به مراکز صنعتی و کارخانجات و ارائه سرویس مناسب به مشترکین خواهد بود .
امروزه اکثر نیروگاهها در سر تا سر جهان با استفاده از دوربین های ترموویژن در تعمیرات و سرویس های پیشگیرانه و پیش گویانه (Preventive/Predictive Maintenance) خود سالیانه میلیونها دلار صرفه جویی مالی خواهند داشت . در این روش بر اساس تصاویر حرارتی تهیه شده توسط دوربین های ترموویژن از تجهیزات مختلف (تجهیزات الکتریکی و مکانیکی ، بویلرها ، مسیرهای عبور سیالات ، عایقها و ایزولاسیون تجهیزات و نظایر آنها ) و تجزیه و تحلیل آنها توسط نرم افزار های پیشرفته می توان عیوب و نقاط ضعف تجهیزات را قبل از آنکه به عیوب عمده تبدیل گردند و منجر به خسارات مهم مالی و احیاناً انسانی شوند و روند تولید انرژی را با وقفه مواجه نماید ، آشکار و از بروز آنها جلوگیری کرد . نتایج استفاده از سیستمهای ترموویژن در بازرسی پریودیک تجهیزات و ماشین آلات اختصاراً شامل موارد زیر می باشد .

  • کاهش زمان توقف تولید با حذف اتفاقات ناخواسته
  • کمک در بهبود برنامه ریزی و زمانبندی بازرسی تجهیزات
  • جلوگیری از اتلاف سرمایه ها و انرژی مصرفی
  • سرعت بخشیدن به انجام بازرسیها
  • افزایش دقت و کارایی در عملیات بازرسی فنی تجهیزات
  • امکان بازرسی مجدد بعد از تعمیرات
  • امکان بهره برداری هر چه بیشتر از فرآیند تولید برق از طریق افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات